Wczytuję dane...
Reklamacje

Procedura reklamacji

UWAGA! Przed wysyłką towaru do reklamacji prosimy o kontakt poprzez e-mail: sklep@esmoki.pll lub telefonicznie pod numerem728225984, zostanie Państwu podany odpowiedni adres do odesłania towaru.

Ważne: Dzięki wstępnej weryfikacji część zgłoszeń możemy rozpatrzyć zdalnie, bez konieczności odsyłania towaru.

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem konsumenta, za niezgodność produktu z umową.
 2. W razie niezgodności produktu z umową konsument może żądać:
  1. naprawy produktu lub
  2. wymiany produktu.
 3. Jeżeli doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwy albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może:
  1. wymienić produkt, gdy konsument żądał naprawy, lub
  2. naprawić produkt, gdy konsument żądał wymiany.
 4. Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową, a konsument może zgłosić żądanie obniżenia cena albo zwrotu ceny.
 5. W razie stwierdzenia niezgodności produktu z umową, konsument może żądać obniżenia cena albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową;
  2. Sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową;
  3. brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;
  4. brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony dot. wymiany lub naprawienia produktu;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu z umową, która istniała w chwili dostarczenia produktu i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy.
 7. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność produktu z umową, jeśli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy dostał wyraźną informację o tym, że nabywany produkt jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, zabrudzeniem, etc.) zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.
 8. Jeżeli usługa prowadzenia konta są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 9. W reklamacji należy zawrzeć w szczególności opis ujawnionej niezgodności, okoliczności oraz datę jej wystąpienia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagały uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Reklamację konsumenta z tytułu niezgodności produktu lub usługi prowadzenia konta z umową rozpatrzymy jak najszybciej, obiecujemy, że nie zajmie nam to dłużej niż 14 dni.
 10. W przypadku reklamacji, która nie dotyczy realizacji praw związanych z niezgodnością produktu z umową należy zawrzeć opisać podstawę reklamacji oraz okoliczności zdarzenia i jego datę. W tym przypadku rozpatrzymy reklamację konsumenta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania.
 11. Reklamację możesz przekazać nam pisemnie, e-mailem lub telefonicznie na adresy i numery wskazane na początku Regulaminu.
 12. Odpowiedź na reklamację otrzymasz na adres e-mail przypisany do Twojego konta w Sklepie lub poprzez podany przez Ciebie e-mail, a jeżeli te dane nie będą nam znane - pisemnie na podany adres kontaktowy.
 13. Produkty sprzedawane w naszym Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez ich producenta bądź dystrybutora. Sami nie udzielamy żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane za pośrednictwem Sklepu produkty.
 14. W przypadku produktów, na które producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, możesz reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku będziesz reklamował produkt bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a my będziemy tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.